Wednesday, March 5, 2008

BLANK

Ngonian ko lang napaghurup-hurupan na saro palan ako sa mga tawong mapagal intindihon. Nata? Pan-o iba talaga ako sa kadamuan na babayi. Inda dai ko aram pero ining mga nakaaging aldaw pirmi nasasapak sa pandok ko na sala ang mga ingigibo ko.
  1. Huna ko tama lang na hilingon ko sa sarong tawo na hatagan ako san atensyon na gusto ko. Na huna ko normal lang ang hagadon ko na itrato ako bagan prinsesa pero bako man so halos ikaag ako sa pedestal. Hahaha! Cguro ang marhay na sabihon, gus2 ko ang pirmi ko namamatian ang pagkamoot sako. (ewww! corny man pero totoo iyan)
  2. Huna ko tama na maging maboot, madali makahanap ki amigo amiga, madali ranihan, pirmi mag-ulok.
  3. Huna ko matipid ako pero nata dai ako ki tipon na hamag.
Intiro sana huna...huna...huna sala man palan. Nata? Ini ang mga rason kung nata sala ang mga paghuna ko sa taas.
  1. Sabi kan iba ko na amiga, sinda daa gus2 ninda sinda ang naglalapag sa mga lalaknit. Habo ninda kan sobrang maboot or ang atensyon halos pirmi na lang sainda. Habo ninda na ang lalaknit ang nakamiss sainda gus2 ninda sinda ang nakamiss. Kung susumahon, ang gus2 ninda diit na effort duman sa lalaknit sa babayi ang dakul na effort. Iyan kabaligtaran sako.
  2. Ang maboot ngonian in-aabuso. Garo ki kaya kaya sana ninda pag tarayan, sugu-suguan, artehan, hagadan ki pabor nan pangisogan ta dai sinda kaya labanan. Ini ang sala sako. Pinadakula akong maboot, pasalamat na ngani ako na ngonian tatao na ako makisimbagan. Ang maboot paghilingon in-aabuso sa tinampo. Iyan ang mga kamalasan na mamamatian mo sa luwas kan balay. At ako kaya ko magistorya kan kadakol na kamalasan ko sa luwas kan balay pero saro lang ang naukdan ko, may Diyos na pirmi nakabantay sako.
  3. Matipid ako huna ko pero pag hinapot mo kung may tipon ako, ang sasabihon ko "WARA". Amo totoo iyan kaya lang bako man gabos nagtutuod. Nata dai ako nakatipon? Dai ko aram. Bako man ako magastos sa sadiri, bihira magbakal ki bado para sakuya. Bihira gumimik. Isad sa taon maglakwatsa. Halangkaw man ang sweldo kumpara sa iba. Pero wara ako kan insasabi na "tipon"
Sisay ang dapat salaon kung nata arog ako kaini. Wara. Ako nagdakula na harayo sa ama, daing tugang na lalaknit, puro babayi ang kaibahan. Sisay ang dai mahagad ki pagkamoot mula sa lalaknit. Damo man ako na barkada na lalaki pero ciempre iba pa man. Kaya cguro madali ako mamoot sa mga lalaking maboot sako. Nagdakula ako sa simbahan, puro magagayon na ugali ang dinakulaan ko, bako ko man siguro kasal-anan ang maging maboot pero nata minsan ang pagiging maboot sala. Bako ako magastos na tawo pero ang insasahod ko nata kasyahunon lang sa kaipuhan ko minsan ngani kulang pa. Pero ang masasabi ko man, maski nagsasakit ako, nabubuhay pa man giraray kami. Dai nagugutom, nakapasyar pa, nakakaon ki masiram, maogma pa man giraray.

Tatapuson ko na lang ang surat ko na ini na maski sala minsan ang paghuna ako, kadamo man san mga magagayon na ngyari maski sala iyan. Sa inot, maski papan-o maski paminsan-minsan lang, sobra pa sa in-expect ko nakukua ko. Sa panduwa naman, kadamo san amiga at amigo ko dahil sa ugali ko at sinda man sana ang nawawalat pag may problema ako. Pang-tolo, maski dai akong tipon, dai pa man kami nagsasakit, may pig-iistaran pa, pigkakaon, nan nakalakwatsa pa maski sarong beses sa isad na taon sa mga indadayo na probinsya. Minsan kaipuhan lang hanapon ang marhay na parte kan kamunduan.